15 mei 2018

Brandveiligheid van gebouwen behoeft aandacht

De beelden van de Grenfell Tower staan iedereen nog in het geheugen gegrift. De brandveiligheid van gebouwen staat terecht hoog op de agenda. Dit onderwerp kwam ook aan de orde tijdens lezingen op de Gevelbeurs in Ahoy Rotterdam.

Risicoscan
Als onafhankelijk multidisciplinair adviesbureau wordt ABT regelmatig benaderd om een risicoscan uit te voeren van (een onderdeel van) de veiligheid van een gebouw. Meestal heeft de vraag betrekking op de brandveiligheid of op de constructieve veiligheid van een gebouw. De aanleiding kan bijvoorbeeld een schade zijn na de storm van afgelopen januari of het vermoeden dat een gevelmateriaal niet voldoet aan de vereiste brandklasse. Ook krijgt ABT vragen van huurders of eigenaren, in hoeverre een pand qua veiligheid voldoet aan alle te stellen eisen in relatie tot hun personeel. Tenslotte kan ook de verzekeraar een risicoscan van de veiligheid van een gebouw verlangen. Het voordeel daarbij is dat ABT de kennis en ervaring in huis heeft van alle kennisgebieden met betrekking tot bouwen (waaronder constructief, bouwkundig, brandtechnisch, bouwfysisch en juridisch). Voor ABT een goede reden om een volledige risicoscan te ontwerpen en aan te bieden.

Constructieve veiligheid
Belangrijke aandachtspunten ten aanzien van de constructieve veiligheid zijn de stabiliteit van de gevels (zoals panelen, glas, metselwerk en balkons) en van de daken (zoals dakbedekking, dakrandbeplating, lichtstraten en noodoverstorten). Een ander aspect is de toetsing van breedplaatvloeren, de aanwezigheid van asbest of de toepassing van roestvaststalen bevestigingsmiddelen in zwembaden. Afgezien van de stabiliteit wordt ook het (door-) valrisico beoordeeld. Dit risico kan aanwezig zijn ter plaatse van een niveauverschil, zoals op daken, bij lichtstraten of bij vloerafscheidingen. Echter, ook zonder niveauverschil moet glas doorvalveilig zijn. Dat wil zeggen dat breuk niet mag leiden tot verwonding.

Brandveiligheid
De risicoscan van de brandveiligheid van een gebouw heeft vooral betrekking op het tijdig kunnen vluchten van de aanwezigen. De brandcompartimentering, de bezettingsgraad, de vluchtwegen, de ontruiming- en de brandmeldinstallatie maken hiervan onderdeel uit. Tenslotte worden eisen gesteld aan de bijdrage aan de brand van de gebruikte materialen (brandklasse).

Maatregelen
ABT heeft de risicoscan in modules samengesteld. Samen met de opdrachtgever wordt een keuze gemaakt in de omvang van de opname. Afhankelijk van de uitkomsten van de scan worden eventuele vervolgstappen bepaald, zoals het ontwerp van de herstel of beheersmaatregelen. Ook bij het plaatsen van de te treffen maatregelen in de markt (opstellen contractstukken, aanbesteding en gunning) en in de begeleiding van de uitvoering tot en met de oplevering kan ABT van dienst zijn.

Reacties (1)

20-07-2018 16:15:52 Uw naam Jan
De brandveiligheid van gebouwen is inderdaad erg belangrijk. Mijn baas heeft een nieuw kantoor laten bouwen in een andere stad en daar erg goed opgelet. Zo zijn er genoeg vluchtwegen. Ook heeft hij op de materialen gelet.
http://www.htr-securitysystems.nl/beuningen-wijchen

Uw reactie

Deel dit bericht