23 januari 2017

BIM-beheer in de pioniersfase

In het vervolg op mijn blog  “Opkomst van BIM in de beheerfase” zoom ik nu in op gegevensbehoud van BIM-beheer. Waar liggen de kansen? En wat is de ideale situatie?

Tijdig opzetten PvE BIM beheer
In de huidige bouwpraktijk worden in principe bij de oplevering van het project de revisie-documenten aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Een set met tekeningen, garanties en onderhoudsvoorschriften. In mijn optiek moet aan het begin van het BIM-proces, bijvoorbeeld in de opzet van het Revit-model, al duidelijk zijn wat het doel wat betreft projectbeheer is. Voor een goede start van het BIM-proces is een Programma van Eisen (PvE) BIM-beheer noodzakelijk. De overdracht van een BIM-beheer model zou niet aan het einde van het bouwproject moeten liggen, maar juist aan het begin van de levensloop van het vastgoed; het ontwerp. Hiermee kan het model op een juiste wijze gereed gemaakt worden voor de beheersfase.

Beheer in de pioniersfase
Ik vind dat er nog te veel met het BIM-proces gestart wordt zonder dat er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die het BIM-beheer geboden kunnen worden. Natuurlijk zit het beheeraspect nog in een soort van pioniersfase, maar als je start met BIM voor het gebouwontwerp dan is het wenselijk deze door te trekken naar het beheer. Het is toch veel handiger om alles in één model bij de hand te hebben om bijvoorbeeld een leverancier snel en gemakkelijk te kunnen vertellen welk type armatuur waar precies zit? Of de glazenwasser een offerte op te laten stellen aan de hand van de gegevens uit het model?

Afbeelding: bim_beheer_frank_spaen_abt
Huidige situatie

Uitwisseling gegevens in beide richtingen
Voor de beheerder van het vastgoed is het van belang dat het 3D-model met de hieraan gekoppelde brondatabase gedurende de levensloop up-to-date blijft. Daar waar in de huidige praktijk met papieren en digitale gegevens informatie verloren gaat, moeten deze gegevens voor BIM-beheer behouden blijven in beide softwareprogramma's. Niet alleen dat, het is ook wenselijk dat de onderlinge informatie tussen het 3D-model en de brondatabase uitgewisseld kan worden. De huidige praktijk is nu veelal dat de brondatabase eenmalig gevuld wordt met gegevens uit het bouwmodel (eigenlijk gelijk aan de informatie die uit de autocad (2D) tekeningen en het 3D-model worden gehaald). Samengevat: een informatiestroom die één richting op gaat, van model naar database.

De gewenste situatie is naar mijn idee een bi-directionele verbinding tussen het 3D-model en de brondatabase. Kortom, hetgeen we wijzigen in het 3D-model wordt real time aangepast in de database en vice versa.

Afbeelding: BIM_beheer_blog_frankspaen_ABT

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Uw reactie

Deel dit bericht