24 december 2018

ABT en watermanagement

Met in 2018 de laagste Rijnstand ooit stijgt het besef dat ruime beschikbaarheid van water niet meer zo vanzelfsprekend is. En dan moeten we er tegelijkertijd rekening mee houden dat een overdaad aan water nog desastreuzere gevolgen kan hebben!

Dijken versterken

Bij ABT leveren we een bijdrage aan het weren van hoogwater dat door de grote rivieren stroomt door met innovatieve oplossingen dijken te versterken – vooral bij projecten waar een gebruikelijke dijkversterking (verhogen en verbreden van dijken) niet goed mogelijk is. Door dijken constructief te versterken, kunnen dijkhuizen blijven staan en kan het landschap intact blijven.

Bedreiging

De kans dat overlast of schade door water door een dijkbreuk veroorzaakt wordt, is overigens heel klein. Jaarlijks is het vele malen raak omdat een hoosbui een dorp, wijk of gebied onder water zet. De kans op extreme buien zal in de komende decennia verder toenemen en vormt vooral een bedreiging voor gebieden met veel bebouwd en verhard oppervlak. Bij nieuwbouwprojecten zien we daarom dat er steeds vaker hemelwater gebufferd wordt of dat er op gebiedsniveau oplossingen worden gezocht om water vast te houden. Vervolgens kan dit water ook gebruikt worden om toiletten door te spoelen, auto’s te wassen en planten in droge periodes te besproeien.

Belang van watermanagement

Het is goed om te zien dat eigenlijk alle stakeholders het belang van watermanagement inzien. Voor een aansprekend wooncomplex in Amsterdam IJburg moet – als onderdeel van de bouwaanvraag – worden aangetoond dat na de nieuwbouw een regenbui niet sneller naar het open water afstroomt. De projectontwikkelaar heeft vanuit haar hoge duurzaamheidsambitie een BREEAM-eis geformuleerd die erop neerkomt dat een bui van zes uur moet worden afgevangen en een deel van dat water moet voor hergebruik worden gebufferd. Dit vraagt binnen het ontwerpteam om creatieve oplossingen, zoals onderstaande afbeelding illustreert. Waternet is namens het Waterschap de sparringpartner om tot een ideaal ontwerp te komen.

Afbeelding: Blog Niki-Watermanagement gebouw_voor tekst

Vermindering milieu-impact

De mogelijkheden van het on-site zuiveren en hergebruiken van afvalwater is één van de onderzoeksvragen voor de installatietechnici van de kennisgroep Duurzaamheid. Ook het verbeteren van het leefklimaat in een versteende omgeving en het voorkomen van hittestress met opgevangen regenwater zijn interessante thema’s. De integrale duurzaamheidsteams van ABT werken continu aan een vermindering van de milieu-impact van projecten – tot we zero-impact kunnen bouwen!

Reacties (1)

02-01-2019 11:27:32 Uw naam E. Ronnenbergh
Geachte heer Loonen,

Ik zou graag met u in contact komen. Wilo heeft voor regenwater hergebruik diverse oplossingen.

Met vriendelijke groet,
Edward.Ronnenbergh@wilo.nl

Uw reactie

Deel dit bericht