civiele techniek

EYE Film Instituut - Amsterdam
EYE Film Instituut -
Amsterdam
ABT heeft zich van meet af aan onderscheiden van collega-adviesbureaus door haar specialistische advisering op het gebied van funderingstechnieken. De adviesgroep civiele techniek richt zich op de interactie tussen de funderingswijze en de constructieve opzet van de totale draagconstructie. Bij elk project is sprake van een unieke bodemopbouw met lokale karakteristieken.
Rabobank - Utrecht
Rabobank - Utrecht
De combinatie van kennis van draagconstructies en geotechniek maakt dat ABT met name actief is in het ontwerpen van funderings- en ondergrondse constructies, inclusief het ontwerpen van bouwputten, bemalingen en het berekenen van de invloed op de bebouwde omgeving.
Specifieke expertise is bij het civiel technisch adviesbureau aanwezig voor het:
  • bepalen van toelaatbare gebouwzakkingen
  • ontwerpen van hoogwaardige bedrijfsvloeren
  • beoordelen en herstellen van schade aan vloeren
  • uitvoeren van geavanceerde modelberekeningen van alle mogelijke constructies
  • berekenen funderingsconstructie voor windturbines
  • bepalen van de (toelaatbare) invloed van veranderingen in de stijghoogte van het grondwater op nabij gelegen kwetsbare gebouwen.